Actieve school
Candea.nl

Op weg naar het Lagerhuis

Het debatingteam van het Candea College timmert al jaren aan de weg. In 2011 werd het kampioenschap van Gelderland behaald in de landelijke debatwedstrijd ‘Op weg naar het Lagerhuis’. Het debatingteam traint om de twee weken. Het is één van de weinige buitenschoolse activiteiten met ‘huiswerk’: wie nooit een krant openslaat, is bij voorbaat kansloos. Het is niet zo dat de leerlingen van de debatingclub per definitie vlot van de tongriem zijn gesneden. Sommigen willen dat juist leren.

Tijdens de trainingen krijg je tips en leer je trucs. Ook leer je om een argumentatie goed en overtuigend op te bouwen. Uitgangspunt daarbij is ‘state, explain and illustrate’. Dat zijn Engelse woorden en die horen wel een beetje bij het debatteren om het debatteren, dat z’n wortels in de Angelsaksische wereld heeft. ‘Debatteren om het debatteren’ is niet denigrerend bedoeld, maar geeft de kern van een debatwedstrijd weer. Het gaat niet om gelijk hebben maar om gelijk krijgen. De leerlingen krijgen bij Op weg naar het Lagerhuis pas vijf minuten van tevoren te horen of ze tegen of vóór een bepaalde stelling zijn.