Actieve school
Candea.nl

International Mathematic Competition (IMC)

Het Candea College fungeert als Nederlands secretariaat van de International Mathematic Competition (IMC). Dit is een wiskundecompetitie, waaraan zo’n dertig landen over de hele wereld meedoen. In 2011 werd deze wedstrijd in Bali gehouden. Om afgevaardigd te worden, moet je eerst meedoen aan de voorronde op school en vervolgens aan de regionale selectiewedstrijden. Je maakt alleen een kans als je bereid bent om bovenop je normale schoolwerk iedere week trainingsbijeenkomsten te bezoeken en extra huiswerk te maken. de begeleiding wordt verzorgd door wiskundedocenten van het Candea College.