Actieve school
Candea.nl

Activiteitendagen

Rond de herfstvakantie staat het Candea College in het teken van de activiteiten-dagen. Je bent dan op een andere manier met het onderwijs bezig. De invulling van de activiteitendagen kan per leerjaar en onderwijstype verschillen. Leerjaar 1 heeft als thema ‘Omgaan met elkaar en andere culturen. Het thema van 2-vmbo 2 ‘Leven met een handicap’. De leerlingen van 2-havo en 2-vwo doen mee aan het videoproject ‘We maken een documentaire’.

In een aantal leerjaren wordt ingegaan op de keuze van een vervolgopleiding en/of een beroep. Leerlingen van 3-bb/kb gaan op bezoek bij bedrijven en instellingen met als thema ‘Oriëntatie op en organisatie van het leven’. Leerlingen van 3-gt houden zich bezig met school- en beroepskeuze in het kader van de handelings-opdracht LOB. In 3-havo en 3-vwo staat de profiel- en pakketkeuze centraal. Leerlingen van 4-vwo bezoeken in het kader van LOB de Wageningen University (natuurstroom) en de Radboud Universiteit Nijmegen (alle leerlingen). De leerlingen van 5-vwo hebben de projecten ‘de studentenstad’ en ‘op kamers’. Ze verblijven dan een paar dagen in groepjes van twee bij studenten in een studentenstad. De examenklassen gaan in deze periode op buitenlandse reis.