Actieve school
Candea.nl

Partynights, carnaval en promnights

als je op het Candea College zit, heb je ieder schooljaar enkele feest- en klassenavonden. Soms houdt een aantal klassen of leerjaren gezamenlijke avonden. Voorbeelden zijn de ‘partynights’ en carnaval, waarbij er één avond is voor leerjaar 1 en 2 en één avond voor de overige leerjaren. We maken ook veel werk van de viering van het kerstfeest. Veel klassen komen op de donderdag-avond of vrijdagmorgen voor de kerstvakantie bij elkaar en maken er dan een bijzondere avond/ochtend van, met lekkere hapjes in een sfeervol versierd lokaal.

De examenkandidaten hebben bovendien kort voor het eindexamen een Night of the Prom. Er is een avond voor het Vmbo bij zaal Berendsen in Loo en een avond voor Havo en Vwo-leerlingen in de Ogtent in Duiven. Het is een avond in stijl. De aankomst van de leerlingen is traditioneel een groot spektakel dat een hoop publiek trekt. De leerlingen arriveren in avondtoilet en kostuum per limousine, sportauto, riksja, paard en wagen, shovel of een ander opvallend vervoermiddel.