Algemeen
Candea.nl

Orthopedagogische begeleiding

Het Candea College heeft 3 orthopedagogen. Zij zijn er voor leerlingen die vastlopen vanwege sociaal-emotionele en/of leerproblemen, waarvoor de leraren en de mentor niet direct een oplossing weten. Aanmelding gaat via de mentor. De orthopedagoog onderzoekt samen met de leerling, mentor en ouders wat er moet gebeuren zodat het beter gaat. Vervolgens wordt in overleg een plan opgesteld. Het kan zijn dat er een aantal individuele gesprekken plaatsvinden of dat er hulp moet worden gezocht buiten school. De orthopedagoog helpt daarbij.