Algemeen
Candea.nl

Trainingen

Training studievaardigheden: Deze training is bedoeld voor dyslectische leerlingen. Zij leren hier  o.a. hoe je het beste vreemde talen kunt leren, hoe je het beste je schoolwerk kunt plannen en leren en hoe je het beste lange leesteksten kunt aanpakken en samenvatten. Vooralsnog wordt deze training aangeboden in leerjaar 1.

Faalangstreductietraining: voor leerlingen die veel spanning ervaren bij het voorbereiden en/of maken van toetsen en/of in het contact met anderen. Deze training wordt aangeboden in de onderbouw en in het examenjaar.

Sociale weerbaarheidstraining: Het doel van deze training is om kinderen en jongeren sociale vaardigheden aan te leren die hen in staat stellen op een betere manier contacten aan te gaan met leeftijdgenoten. Deze training wordt aangeboden in de onderbouw.

Opstaptraining: voor nieuwe leerlingen met een specifieke onderwijsbehoefte (bijvoorbeeld internaliserende problematiek en ASS, stoornissen in het autistisch spectrum). De training is een kennismaking voor deze leerlingen met het Candea College. Het wordt aangeboden in april/mei wanneer de leerling nog in groep 8 zit.