Algemeen
Candea.nl

Zorg- en adviesteam

Soms zijn er vragen of zorgen over een kind. Over gedrag of ontwikkeling, thuis of op school. Dan kan het goed zijn dat verschillende deskundigen met ouders en school meedenken om samen te komen tot passende hulp voor, of begeleiding aan het kind en het gezin waar hij of zij aan deelneemt. Dit wordt besproken in het Zorg Advies Team (ZAT) van Candea. Het ZAT komt maandelijks bij elkaar en bestaat naast de ouders en medewerkers van school uit de jeugdconsulente van de gemeente, de schoolagent, de jeugdarts en de leerplichtconsulent. Voor het bespreking van een leerling in het ZAT is toestemming van ouders nodig.

 Informatie Zorg- en Advies Team 2016-2017.pdf