Algemeen
Candea.nl

 

Over de school

Het Candea College is in 1995 ontstaan uit een fusie van Mavo de IJsselborgh (Duiven) en de Andreas Scholengemeenschap (Zevenaar). De naam ‘Candea’ heeft een historische achtergrond. In de dertiende eeuw vestigden de Venetianen zich in Chandax, de toenmalige hoofdstad van Kreta (Candia of Kanea). In de zeventiende eeuw werd Kreta door de Turken veroverd. Volgens de overlevering zou een familielid van het geslacht Van den Loe van de havezathe Loowaard hebben meegevochten tegen de Turken. Daarom kreeg een eilandje in de Oude Rijn bij Loo in 1675 de naam ‘Candia’. De naam Candea is hiervan afgeleid.

Het Candea College heeft een levensbeschouwelijke grondslag, die haar oorsprong heeft in de katholieke en protestants-christelijke traditie. De school wil concreet bijdragen aan de opbouw van een zorgzame en duurzame samenleving. Dit beperkt zich niet tot de lessen levensbeschouwing. Leerlingen worden ook op andere momenten gestimuleerd om zich verantwoordelijk te voelen voor de eigen ontplooiing, de goede sfeer op school en voor de ontwikkeling van de samenleving. In het kader van de huidige pluriforme samenleving is er ook oog voor andere positieve levensbeschouwingen.