Algemeen
Candea.nl

 

Meepraten en meedoen

Leerlingen en ouders hebben een grote inbreng op het Candea College. De leerlingen hebben een eigen leerlingenparlement, dat ‘t Can wordt genoemd. Iedere klas mag één of twee vertegenwoordigers naar ‘t Can sturen. De leden van ‘t Can kiezen uit hun midden zes ‘ministers’ die samen het bestuur vormen. Ze maken hun plannen bekend in een troonrede, waarover iedere leerling in een referendum mag meestemmen. De plannen met de meeste stemmen worden eerst uitgevoerd. De ministers overleggen regelmatig met de voorzitter van de centrale directie. Dit heet het ‘torentjesoverleg’.

Het Candea College heeft een actieve Oudervereniging, waarvan alle ouders automatisch lid zijn. Het bestuur van de Oudervereniging, de Ouderraad, bestaat uit betrokken ouders. Hun missie is op te komen voor de belangen van de kinderen op het Candea College. Dit doen zij door onder meer regelmatig met de schoolleiding te overleggen over allerlei thema’s. De Ouderraad organiseert thema-avonden en speelt een rol bij verschillende schoolactiviteiten. De Oudervereniging heeft een eigen website.

Leerlingen en ouders hebben ook zitting in de medezeggenschapsraad.