Algemeen
Candea.nl

Het Europees Referentie Kader (ERK)

Het Europees Referentie Kader (ERK) is een officieel Europees instrument om het niveau te meten waarop iemand een Europese vreemde taal gebruikt. We onderscheiden daarbij vijf verschillende vaardigheden: spreekvaardigheid, gespreksvaardigheid, luistervaardigheid, schrijfvaardigheid en leesvaardigheid.

Op school wordt meestal één cijfer voor alle vaardigheden samen gegeven. Als iemand het  cijfer 7 voor een taal  haalt, kan het best zijn dat de leesvaardigheid heel goed is, maar spreken en schrijven niet geweldig  zijn. Het ERK maakt dit helder door voor elk van de vaardigheden precies te benoemen wat je voor een bepaald niveau moet kunnen (de  can-do-statements).

Het laagste niveau is A1 (beginnersniveau), het hoogste niveau C2 (professioneel niveau). De meeste leerlingen zitten voor de Moderne Vreemde Talen Engels, Frans, Duits en Spaans ergens daartussen. De verschillen per taal en vaardigheid kunnen groot zijn. Een receptionist zal vooral spreekvaardigheid en luistervaardigheid nodig hebben voor zijn dagelijks werk, een bedrijfseconoom moet daarnaast ook goed kunnen lezen in de taal van zijn zakenpartners.

Op de site www.erk.nl staat uitgebreide informatie voor iedereen die zich wat dieper wil informeren. Er is een gedeelte voor leerlingen, ouders of voor docenten.
Klik hier voor precieze informatie over de can-do-statements.