Havo
Candea.nl

Profielen in de tweede fase

Aan het einde van leerjaar 3 kies je een profiel voor leerjaar 4 en 5 (tweede fase): cultuur en maatschappij, economie en maatschappij, natuur en gezondheid, of natuur en techniek. Kenmerkend voor de tweede fase zijn de verschillende werkvormen: klassikale lessen naast zelfstudie en instructie in een collegezaal naast kleine projectgroepen. Je werkt met studiewijzers en weekplanners, waarin precies staat wanneer je welke leerstof en praktische opdrachten af moet hebben. Daarbij maak je gebruik van itslearning (digitale leeromgeving).

Het vakkenpakket in de tweede fase kent een gemeenschappelijk deel (Neder-lands, Engels, wiskunde etc.), een profieldeel (afhankelijk van het gekozen profiel) en een vrij deel. In het vrije deel kun je bijvoorbeeld management & organisatie, NLT (natuur, leven en technologie) of informatica kiezen. Toetsen worden afgenomen op vaste momenten in de week of tijdens toetsweken. Daardoor wordt de lestijd effectiever benut. De toetsen in leerjaar 4 tellen al mee voor het eindexamen.

Zittenblijven in 4-havo en toch examen doen, dat kan op het Candea College. Deze ‘plusregeling’ geldt voor leerlingen die voor één vak slecht staan, maar verder een goede kans van slagen hebben. Je moet dan wel aan de bak.