Havo
Candea.nl

Didactische aanpak en pluslessen

Uit onderzoek blijkt dat havo-leerlingen specifieke kenmerken hebben: ze zijn sociaal en praktisch ingesteld, ze werken graag samen, ze kijken niet te ver vooruit, ze hebben behoefte aan individuele aandacht en ze willen weten wat het nut is van wat ze leren. De havo-leraren op het Candea College zijn extra geschoold in het omgaan met juist deze eigenschappen en de onderwijsaanpak is toegespitst op de specifieke kwaliteiten van havo-leerlingen. Dat betekent onder andere veel zelfstandigheid met regelmatige controlemomenten. De leraar heeft een sturende rol, maar wel steeds meer op de achtergrond. Van de leerling wordt een actieve en zelfstandige instelling verwacht.

Op het Candea College duren de lessen 45 minuten. Daardoor blijft er tijd over voor pluslessen. Die zijn er in twee soorten: ondersteuninglessen en verrijkingslessen. Tijdens de ondersteuningslessen krijg je extra les in vakken waarmee je moeite hebt. Als je dat niet nodig hebt, kies je een verrijkingsles. Voorbeelden daarvan zijn muziek, tekenen, robotica en Spaans. In de onderbouw is er ook een module ‘licht en geluid’. Heel bijzonder zijn de individuele wiskundelessen. Je wordt dan één op één weer op weg geholpen als je bij wiskunde dreigt vast te lopen.