Havo
Candea.nl

Meteen de goede opleiding

Studievertraging is een groot probleem in het hbo. Het project ‘Havisten Competent’ (HaCo) moet voor verbetering zorgen. Het Candea College is één van de ruim dertig scholen die meedoen.
 
HaCo begint in leerjaar 3. Dan kies je een profiel voor in de tweede fase en daarna een vervolgopleiding. Als leerling heb je zelf het voortouw. De decaan en de mentor helpen, maar nemen je niet ‘bij het handje’. Een belangrijk onderdeel van HaCo is de ‘webquest’. Dit is een leuke methode om vaardigheden aan te leren die je later op het hbo nodig hebt. Verder bezoek je open dagen, ga je een dag op stap met een hbo-student en loop je stage bij een bedrijf. Met het afrondende profielwerkstuk laat je zien dat je klaar bent voor het hbo.

HaCo is succesvol. De meeste havo-leerlingen van het Candea College kiezen de juiste hbo-opleiding. Op het hbo vallen ze op doordat ze goed kunnen samen-werken, plannen, presenteren en informatie verwerven. We hebben nauwe contacten met het hbo, omdat we willen weten hoe onze leerlingen het doen. Daarvan leren we.