Havo
Candea.nl

Technasium en Kunst & Cultuur

Het technasium is populair bij vwo-leerlingen met belangstelling voor techniek en science. Daarom is er nu ook HavoTech. De kern van HavoTech is ontwerpen en onderzoeken. Je gaat bijvoorbeeld een landschapspark ontwerpen of onderzoek doen naar de toepassing van audiovisuele hulpmiddelen in een zorgcentrum voor ouderen. Een deel van het werk doe je op school, maar je gaat ook op pad. In de brugklas doe je één project. Daarna is HavoTech vooral bedoeld voor gemo-tiveerde leerlingen die goed kunnen leren en aanleg hebben voor sciencevakken.

Als havo-leerling kom je op het Candea College heel veel in aanraking met kunst en cultuur, zowel binnen als buiten de lessen. Het vak Art zorgt voor samenhang, zodat een stevig kunst- en cultuurprogramma ontstaat. De creatieve vakken tekenen, handvaardigheid en muziek doen mee, maar ook pluslessen zoals toneel en het populaire tekenen na schooltijd. Het vak Art is er in de onderbouw. In de bovenbouw kun je culturele en kunstzinnige vorming (ckv) als examenvak kiezen. Een groot succes is ieder jaar ‘Art in Concert’. Dit is een culturele avond waarop een orkest speelt, terwijl leerlingen gastoptredens verzorgen en een diashow laten zien van eigen werkstukken.

Zie ook onze informatiefilmpjes over Het vak Art en technasium.