Mavo/Vmbo-gt
Candea.nl

Vmbo-GT is veranderd in Mavo

Met ingang van schooljaar 2017-2018 is het Vmbo-GT op het Candea College verandert in het Mavo. In schooljaar 2016-2017 werd begonnen in leerjaar 1. Iedere leerling zit sindsdien in een mentorklas en volgt daar reguliere vakken als Nederlands, rekenen, geschiedenis, Frans, Duits, Engels, sport en kunstvakken. Daarnaast kun je kiezen voor de sportstroom of voor de kunst- & cultuurstroom.

Leerjaar 2 bleef dat schooljaar nog gewoon Vmbo-GT. Met ingang van schooljaar 2017-2018 zijn alle leerjaren Mavo. Dit is een brede opleiding met een groot aantal algemeen vormende vakken. De vakinhoud is het belangrijkst, maar er is ook veel aandacht voor vaardigheden, zoals zelfstandig werken, samenwerken en plannen. De lesstof wordt op allerlei manieren aangeboden. Waar mogelijk werken we met concrete voorbeelden, simulaties en stages.

Een veelgestelde vraag is of mavo-leerlingen kunnen overstappen naar het havo. Het antwoord is simpel: dat kan. We kijken na afloop van leerjaar 1 en leerjaar 2 of mavo voor jou de beste leerweg is. Als blijkt dat je meer in je mars hebt, kun je naar het havo.

Zie onderstaande brochure voor meer informatie over de opleiding:
 Brochure Mavo 2016 november.pdf.