Mavo/Vmbo-gt
Candea.nl

Sectoren in de bovenbouw

Aan het einde van leerjaar 2 kies je een sector voor in de bovenbouw. Er zijn vier sectoren: economie, landbouw, techniek en zorg & welzijn. Ook in de bovenbouw zijn er diverse projecten, zoals De Brug (om meisjes voor techniek te interes-seren). Het examen begint al in leerjaar 3. Cijfers die je dan haalt, tellen mee bij het schoolexamen in leerjaar 4. Het gt-examen bestaat uit minstens zeven vakken. Sommige leerlingen doen een extra vak. Dan moet je voor je andere vakken wel hoge cijfers halen én je werk goed kunnen plannen.

Met vmbo-gt kun je naar het mbo en het havo. Vaak wordt gezegd dat het havo-diploma toegang geeft tot het hbo. Dat klopt, maar het geldt ook voor het mbo-diploma. Steeds meer leerlingen volgen deze route. Dan heb je in ieder geval een mbo-diploma en kun je altijd nog naar het hbo. Leerlingen die toch voor de havo-route kiezen, krijgen op het Candea College extra ondersteuning (zoals taal- en rekenlessen) en lopen alvast een dagje mee in een havo-klas. Van de leerlingen die hun diploma behalen gaat zo'n 20% procent naar het havo.