Mavo/Vmbo-gt
Candea.nl

Vmbo-GT wordt Mavo

Met ingang van schooljaar 2016-2017 verandert het Vmbo-GT op het Candea College in het Mavo. Daarbij wordt begonnen in leerjaar 1. Iedere leerling zit in een mentorklas en volgt daar reguliere vakken als Nederlands, rekenen, geschiedenis, Frans, Duits, Engels, sport en kunstvakken. Daarnaast kun je kiezen voor de sportstroom of voor de kunst- & cultuurstroom.

Leerjaar 2 blijft dit schooljaar nog gewoon Vmbo-GT. Mavo/Vmbo-GT is een brede opleiding met een groot aantal algemeen vormende vakken. De vakinhoud is het belangrijkst, maar er is ook veel aandacht voor vaardigheden, zoals zelfstandig werken, samenwerken en plannen. De lesstof wordt op allerlei manieren aangeboden. Waar mogelijk werken we met concrete voorbeelden, simulaties en stages.

Een veelgestelde vraag is of gt-leerlingen kunnen overstappen naar het havo. Het antwoord is simpel: dat kan. We kijken na afloop van leerjaar 1 en leerjaar 2 of gt voor jou de beste leerweg is. Als blijkt dat je meer in je mars hebt, kun je naar het havo.