Nieuwe leerling
Candea.nl

Inschrijving nieuwe leerling

Aanmelden en inschrijven leerlingen 

Voor alle leerlingen geldt dat we voor een inschrijving de volgende zaken nodig hebben.

  • aanmeldingsformulier 2017-2018 (door ouders of via de basisschool)
  • adviesformulier basisschool (toestemmingsformulier met handtekening van de ouders)
  • onderwijskundig rapport.
  • recente kleurenpasfoto 

De aanmelding wordt in behandeling genomen als we al deze formulieren hebben ontvangen. Als genoemde documenten ontvangen zijn, is de inschrijving een feit. 

Wat gebeurt er na de aanmelding?

Leerlingen die geen extra ondersteuning nodig hebben, worden door het Candea College ingeschreven. Als een leerling extra ondersteuning nodig heeft, onderzoekt het Candea College of zij die kan bieden. Binnen 6 weken (exclusief vakanties) is duidelijk of de school aan de ondersteuningsbehoefte kan voldoen. Voor de inschrijving voor het schooljaar 2017-2018 betekent dit dat er in de week van 16 mei duidelijkheid is. 

Als het Candea College in de ondersteuningsbehoefte kan voorzien, wordt de leerling ingeschreven. Als het Candea College dat niet kan, zoekt de school een andere school die dat wel kan. Hiervoor heeft de school 4 weken. In die periode van 4 weken wordt de leerling tijdelijk geplaatst op het Candea College. Als die andere school een VSO school is, dient het Candea College een toelaatbaarheidsverklaring aan te vragen bij het samenwerkingsverband. Is het na in totaal 10 weken niet gelukt een passende plek voor een leerling te vinden, dan begint het Candea College met het verzorgen van onderwijs aan de leerling. Zodra een passende school is gevonden, moet de leerling daar aangemeld worden. 

Soms is extra informatie nodig om de ondersteuningsbehoefte van een leerling vast te stellen. In dat geval wordt de periode van 6 weken verlengd met de tijd die nodig is om deze informatie te verstrekken. 

Mocht u hierover nog vragen hebben of mochten er nog onduidelijkheden zijn, dan kunt u contact opnemen met Brigitte Bullée.