Nieuwe leerling
Candea.nl

Inbreng ouders

Ouders hebben een belangrijke inbreng op het Candea College. Er is een actieve oudervereniging, waarvan alle ouders automatisch lid zijn. Het bestuur van de Oudervereniging, de Ouderraad, bestaat uit betrokken ouders. Hun missie is op te komen voor de belangen van de kinderen op het Candea College. Dit doen zij door onder meer regelmatig met de schoolleiding te overleggen over allerlei thema’s. De Ouderraad organiseert thema-avonden en speelt een rol bij verschillende schoolactiviteiten. Ouders hebben ook zitting in de medezeggenschapsraad. De oudervereniging heeft een eigen website: www.ouderverenigingcandea.nl.

Daarnaast zijn er uiteraard ouderavonden, te beginnen met kennismakingsouder-avond aan het begin van het schooljaar. Op deze avond ontmoet u de mentor en wordt uitleg gegeven over het verloop van het jaar. Na het eerste en tweede rapport wordt u uitgenodigd voor tienminutengesprekken met de mentor en/of enkele vakdocenten. U kunt ook tussentijds contact opnemen met de mentor of een docent. Ze zijn bereikbaar via telefoonnummer 0316 - 367 800. Hun mailadres staat in de jaargids Ins & Outs.

Ieder schooljaar worden ouders van brugklassers uitgenodigd voor een come-back in de schoolbanken. Op een zaterdagochtend ervaart u dan eens wat uw zoon of dochter iedere dag meemaakt.