Nieuwe leerling
Candea.nl

Voorlichtingsavonden Candea College

De voorlichtingsavonden voor ouders van leerlingen van groep 8 zijn voor schooljaar 2016-2017 gepland op:
* Over het havo/vwo op
maandag 28 en woensdag 30 november 2016. Locatie Saturnus 1.
* Over het vmbo op
dinsdag 29 november en woensdag 7 december 2016. Locatie Eltensestraat

Alle avonden beginnen om 19.30 uur. Inloop vanaf 19.15 uur met een kopje koffie/thee.

Er is voor gekozen om verschillende voorlichtingsavonden voor havo/vwo en vmbo te organiseren. Op deze wijze kunnen wij dieper ingaan op de specifieke kenmerken van het onderwijs in deze schooltypen. Er is een algemeen centraal gedeelte en daarna is er de gelegenheid om in groepen uiteen te gaan naar het onderwerp waar uw belangstelling naar uitgaat zoals bijv. informatie over de dakpanklas, technasium of informatie over de de opleiding zelf. Als u op de ene avond niet kunt, kunt u de andere avond bezoeken. Het is ook toegestaan om twee avonden te bezoeken.