Vmbo-(s)bb/kb
Candea.nl
 

Sbb, bb en kb

Vmbo betekent ‘voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs’. Er zijn verschil-lende vmbo-leerwegen. Bb is de basisberoepsgerichte leerweg en kb staat voor kaderberoepsgerichte leerweg. Met het bb-diploma kun je naar niveau 2 van het mbo. Het kb-diploma geeft toe-gang tot niveau 3 en 4. Bb en kb hebben allebei een onderbouw van twee jaar en een bovenbouw van eveneens twee jaar. Bb- en kb-leerlingen zijn meestal praktisch ingesteld. Het belangrijkste verschil tussen bb en kb is dat bb-leerlingen meer moeite hebben met theorie. In kb ligt het tempo een stukje hoger en er wordt wat dieper op de leerstof ingegaan.

Het Candea College heeft ook sbb. Dit is de schakel-basisberoepsgerichte leerweg. Deze leerlingen krijgen meer zorg en begeleiding. Het doel is dat ze na leerjaar 2 overstappen naar de bb-bovenbouw. Om dat te bereiken, zijn de klassen kleiner en is er extra ‘remedial teaching’ voor taal en rekenen. Tijdens drama-lessen wordt gewerkt aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen. Het rooster wordt zo min mogelijk gewijzigd en theorie en praktijk worden gelijkmatig over de dag verspreid. Op het tweede en derde rapport staan sbb-cijfers én cijfers op bb-niveau.