Vwo
Candea.nl

Alert op problemen

De meeste vwo-leerlingen zitten lekker in hun vel. Helaas geldt dat niet voor iedereen. Daarom zijn we extra alert, bijvoorbeeld op ‘stille’ problematieken zoals stoornissen in het autistische spectrum of sociaal-emotionele problemen. Indien nodig schakelt de mentor de Dienst Expertise en Ondersteuning Candea College in. Dat bestaat uit orthopedagogen, remedial teachers en dyslexiecoaches. Het team geeft ook trainingen op het gebied van faalangst, examenvrees en sociale vaardigheden. Als extra zorg nodig is, wordt dit meestal door de basisschool al gemeld.

De studiebegeleiding is in het vwo een taak van de mentor. Vooral in de brugklas houdt de mentor zijn klas scherp in de gaten. Veel leerlingen moeten na de basisschool namelijk even wennen aan het tempo en het niveau van vwo-onderwijs. Er is huiswerkcoaching in kleine groepen. Leerlingen die plannen lastig vinden, kunnen begeleiding krijgen. Als je moeite hebt met een vak ga je naar een ondersteuningsles. Heel bijzonder is de helpdesk, waar sterke leerlingen (tegen een kleine vergoeding) zwakkere leerlingen helpen. De helpdesk is op vaste momenten in de week beschikbaar. Je kunt je zelf opgeven of je wordt doorverwezen door een leraar.