Vwo
Candea.nl

Vier profielen in de tweede fase

Aan het einde van leerjaar 3 kies je een profiel voor in de bovenbouw (tweede fase): cultuur en maatschappij, economie en maatschappij, natuur en gezondheid, of natuur en techniek. Technasiumleerlingen kiezen natuur en techniek of natuur en gezondheid. Gymnasiasten kunnen elk profiel doen, mits ze Latijn en ‘klassieke culturele vorming’ in hun vakkenpakket opnemen. De profielkeuze is een eerste stap op weg naar de keuze van een vervolgopleiding.

Kenmerkend voor de tweede fase zijn de verschillende werkvormen: klassikale lessen naast zelfstudie en instructie in een collegezaal naast kleine projectgroepen. Het gebouw aan de Saturnus I beschikt over optimale voorzieningen voor deze werkvormen. Verder werk je met studiewijzers en weekplanners, waarin precies staat wanneer je welke leerstof en opdrachten af moet hebben. Daarbij maak je gebruik van itslearning. Dat is een digitale leeromgeving.

Het vakkenpakket in de tweede fase kent een gemeenschappelijk deel (Neder-lands, Engels, wiskunde etc.), een profieldeel (afhankelijk van het gekozen profiel) en een vrij deel. In het vrije deel kun je bijvoorbeeld management & organisatie, Spaans of informatica kiezen. Nieuw is ‘filosofie en maatschappijleer’ (fima). De toetsen in 5-vwo tellen al mee voor het eindexamen.