Vwo
Candea.nl

Inbreng leerlingen en ouders

Leerlingen en ouders hebben een duidelijke inbreng op het Candea College. De leerlingen hebben een eigen parlement, dat ’t Can heet. De leden van ‘t Can kiezen een ministerraad die met de centrale directie overlegt over allerlei zaken die op school spelen. Het vwo is altijd goed vertegenwoordigd in de ministerraad. Dat juichen we toe, want de leerlingen doen zo bestuurlijke ervaring op. Een stapje verder gaat het Model European Parliament (MEP), waaraan het Candea College een vaste deelnemer is. Het MEP organiseert ‘simulatiezittingen’ waarin naar het voorbeeld van het Europees Parlement wordt gedebatteerd over belangrijke maatschappelijke onderwerpen.

Bij vwo-leerlingen hoort een grote mate van zelfstandigheid. Dat heeft consequenties voor de inbreng van de ouders. Die is ‘vraaggestuurd’; indien nodig neemt de school contact op, andersom hopen we dat ouders ons tijdig informeren als daar aanleiding voor is. Verder zijn er drie ouderavonden per schooljaar, is de mentor bereikbaar en ontvangt u in de bovenbouw het kwartaalblad ‘Kompas’.