Vwo
Candea.nl

Alles ontdekken in de onderbouw

In de brugklas maakt iedere leerling kennis met het atheneum, gymnasium en technasium, zodat je voor leerjaar 2 een goede keuze kunt maken. Het atheneum biedt het reguliere vwo-programma. De lessen zijn uitdagend en stimuleren om zelf oplossingen te vinden. Een actieve en onderzoekende studiehouding is onontbeerlijk.

Het gymnasium is populair bij leerlingen met belangstelling voor talen. In de brugklas krijg je Latijn en ‘antieke cultuur’. Als je in leerjaar 2 voor het gymnasium kiest, krijg je ook Grieks. Daarnaast wordt aandacht besteed aan de invloed op latere kunst en cultuur en de huidige maatschappij. Als je voor het examen slaagt, krijg je een volwaardig gymnasiumdiploma.

Het technasium is bedoeld voor leerlingen die graag een probleem onderzoeken en er een oplossing voor bedenken. De kern van het technasium is het vak ‘onderzoeken en ontwerpen’. Er wordt samengewerkt met bedrijven, zodat werk-stukken een directe relatie hebben met de praktijk en je een goed beeld krijgt van technische beroepen. Een deel van het werk wordt op school gedaan, maar je gaat ook op pad.

Erg slimme vwo-leerlingen kunnen het gymnasium en het technasium combineren. Dat noemen we ‘technogym’. Je moet dan wel goed zijn in alle vakken en extra gemotiveerd.

Zie ook onze informatiefilmpjes over technasium en klassieke talen.