MAVO

Mavo staat voor ‘middelbaar algemeen voortgezet onderwijs’.
De mavo is een brede opleiding met een groot aantal algemeen vormende vakken. De vakinhoud is het belangrijkst, maar er is ook veel aandacht voor vaardigheden zoals zelfstandig werken, samenwerken en plannen. De lesstof wordt op allerlei manieren aangeboden. Waar mogelijk werken we met concrete voorbeelden, simulaties en stages.

Onderbouw

Iedere leerling zit in een mentorklas en volgt daar reguliere vakken als Nederlands, rekenen, geschiedenis, Frans, Duits, Engels, sport en kunstvakken. Daarnaast kun je kiezen voor de reguliere mavoklas, de kunst-&cultuurstroom of de sportstroom. Wij noemen dit MavoPlus.

De sportstroom heeft naast drie uur gewone gymles nog twee uur extra sport met o.a. de volgende onderdelen: kennismaken met nieuwe uitdagende sporten zoals klimmen, verdieping in de onderdelen, sportclinics, samenwerken, leren organiseren, presenteren, voorbereiding op LO2 (gym als examenvak in de bovenbouw), kennismaken met turnen, dans en atletiek.

De kunst- en cultuurstroom heeft naast de gewone lessen handvaardigheid en tekenen twee uur muziek en een uur dans&drama extra. Hier leren leerlingen projectmatig werken, presenteren, samenwerken en talentontwikkeling. Er zijn twee projectpresentaties per jaar.

Bovenbouw

Aan het einde van leerjaar 2 kies je een sector voor in de bovenbouw.
Je kunt kiezen voor de gemengde leerweg met de sector Dienstverlening en Producten of je kiest voor de theoretische leerweg waar je kunt kiezen uit de sectoren: Economie, Techniek of Zorg&Welzijn.
Ook in leerjaar 3 en 4 kun je voor MavoPlus kiezen, d.w.z. dat leerlingen die na de mavo willen overstappen naar de havo een extra vak krijgen waarbij veel aandacht is voor de juiste aansluiting op havo-4.

LO2
LO2 is een keuzevak vanaf mavo 3. Als je dit vak kiest, heb je vier uur extra bewegingsonderwijs per week. Tijdens deze lessen maak je kennis met allerlei sporten en loop je stage bij sportclubs. Daarnaast zijn er theorielessen. Met het CIOS is afgesproken dat je met LO-2 zonder loting wordt toegelaten en dat je een aantal vrijstellingen krijgt.