VMBO BB/KB

Vmbo betekent ‘voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs’.
Het Candea College heeft twee vmbo-leerwegen: de basisberoepsgerichte leerweg (bb) en de kaderberoepsgerichte leerweg (kb). Beide leerwegen hebben een onderbouw van twee jaar en een bovenbouw van eveneens twee jaar. Bb- en kb-leerlingen zijn meestal praktisch ingesteld. Het belangrijkste verschil tussen deze leerwegen is dat in de kb- leerweg het niveau en tempo hoger liggen in vergelijking met de bb- leerweg. 

Het Candea College heeft binnen de bb- leerweg een speciale leerroute, een schakelroute in de eerste twee jaren van de bb- leerweg op weg naar het derde leerjaar van de definitieve bb- leerweg. Leerlingen in deze sbb route krijgen meer ondersteuning en begeleiding. Het doel is dat leerlingen na leerjaar 2 overstappen naar de bb-bovenbouw. Om dat te bereiken, zijn de klassen vaak wat kleiner en is er extra ondersteuning voor taal en rekenen.

Onderbouw

In de onderbouw krijg je allerlei algemene vakken zoals Nederlands, Engels, wiskunde en biologie. Daarnaast zijn vaardigheden erg belangrijk. Je leert bijvoorbeeld hoe je zelfstandig opdrachten moet uitvoeren en hoe je moet samenwerken. Naast reguliere instructielessen  brengen leerlingen een deel van hun leertijd door in praktische leeromgevingen waar vooral gewerkt wordt aan betekenisvol leren.

Bovenbouw

In de bovenbouw kun je kiezen uit drie profielen met ieder vier verplichte modules. Daarnaast zijn er in totaal dertien keuzemodules. Deze profielen zijn ‘Economie & Ondernemen’, ‘Media, Vormgeving & ICT’ en ‘Zorg & Welzijn’.
Je kiest dus één profiel met daarin vier verplichte onderdelen en vier keuzemodules die ook uit een ander profiel mogen komen. De verplichte onderdelen en keuzemodules vullen twaalf uur op het rooster dat verder standaard vakken zoals bijvoorbeeld Nederlands, Engels, wiskunde, maatschappijleer en bewegingsonderwijs bevat.
Voor meer informatie kijk hier in de brochure.

Brochure Vmbo BB-KB bovenbouw 2016-2017.pdf