Voorlichting

In de maand november houdt het Candea College vier voorlichtingsavonden voor de ouders van de leerlingen van groep 8. De ouders uit het verzorgingsgebied ontvangen via de basisschool van hun kind een uitnodiging hiervoor. Bent u niet woonachtig in het voedingsgebied? Houdt u dan de site in de gaten voor de actuele dagen en tijden van de voorlichting.

Twee avonden: 22 en 27 november 2017 zijn bedoeld voor ouders van leerlingen die voor het vmbo (s)bb, vmbo kb of mavo kiezen (dit is de locatie Eltensestraat 8, Duiven) en twee avonden: 20 en 29 november 2017 zijn bedoeld voor ouders van leerlingen die voor havo of vwo kiezen (dit is de locatie Saturnus I, Duiven).
Bij twijfel mag men natuurlijk beide avonden bezoeken. Alle avonden beginnen om 19.30 uur (vanaf 19.15 uur inloop met koffie/thee).

Voorlichting