Boekenfonds

Het basisboekenpakket is gratis. De leerlingen krijgen hun boeken het komende schooljaar (2018-2019) op de eerste schooldag op school. Deze boeken worden verstrekt door het Leermiddelenfonds Quadraam. Aan het einde van het schooljaar worden de boeken ook weer ingeleverd op school.

Dit is een verandering ten opzichte van voorgaande schooljaren. T/m dit schooljaar werden de boeken via Iddink geleverd.  Dat betekent dat de boeken van dit afgelopen schooljaar nog ingeleverd moeten worden bij Iddink. Aan het einde van het schooljaar is er een inleverdag waarop u (of uw zoon/dochter) deze boeken weer kunt terugbrengen. Deze data vindt u in de jaaragenda. Er is dan een inleverteam van Iddink op school aanwezig om de boeken te scannen en te controleren op schade en vermissingen. Wie de boeken niet inlevert op de inleverdag, moet ze op eigen kosten naar Iddink opsturen.