Klachtenregeling

Algemene klachtenregeling stichting Quadraam

Het Candea College maakt deel uit van de Gelderse onderwijsgroep Quadraam. Het bestuur daarvan heeft een klachtenregeling opgesteld, die voor alle scholen onder het bestuur van toepassing is. In deze regeling kunt u lezen wat er voor afspraken zijn gemaakt over de behandeling van klachten. Zie voor deze klachtenregeling de website van Quadraam.