Kwaliteit

Het Candea College voelt zich mede verantwoordelijk voor jouw succes. We doen er heel veel aan om te zorgen dat je je diploma haalt, zodat je een goede start maakt in het vervolgonderwijs. We willen ook dat je het voor jou hoogst bereikbare diploma haalt. Op Candea blijven weinig leerlingen zitten en de examenresultaten zijn zeer goed. We blijven onze oud-leerlingen volgen en leren zelf ook steeds hoe ons onderwijs nog beter kan. Elke twee jaar onderzoeken we wat onze ouders en personeelsleden vinden van het Candea College. De leerlingen worden ieder jaar bevraagd. Dit zijn de resultaten van het laatste onderzoek:

Het Candea College is aangesloten bij Scholen op de kaart. Het doel is het ontwikkelen van kwaliteitsnormen en het transparant maken van schoolresultaten. De website van Scholen op de kaart maakt het mogelijk om scholen met elkaar te vergelijken. Scholen tonen hier interessante informatie over onderwijs en schoolresultaten.