Logo

Het Candea College heeft een nieuw, kleurrijk logo. Na overleg met personeel en leerlingen hebben wij voor deze ‘(edel)steen’ gekozen. Waarom?

- de edelsteen toont, als hij geslepen wordt, zijn ware schoonheid en kleuren. De edelsteen is ons beeld van onze leerlingen. Als het onderwijs geest en persoonlijkheid slijpt, komen talenten schitterend tot hun recht
- de steen roept beelden op van verbinding, raakvlakken, diverse vlakken die samenwerken / netwerken
- de steen is ook in zwart en wit beeld erg expressief m.n. in samenwerking met fotografie
- de steen is ook goed uit te werken in deelvlakken: losse vlakken die toch verbindend zijn en één geheel vormen
- een steen heeft ook iets stevigs. Candea wil een school zijn die staat. Keigoed, waar iedereen een rotsvast vertrouwen in mag hebben
- we hebben bewust voor de payoff “Jouw School” gekozen omdat we hiermee tegen iedereen willen zeggen: het is jouw school - jouw leren - jouw toekomst
- we willen met ons nieuwe logo en website ook aanduiden dat Candea een nieuwe weg inslaat m.b.t. hoe leerlingen kunnen leren (zie het item Visie).