Onze accreditaties

Erasmus+ accreditatie - ‘Onze leerlingen zijn de wereldburgers van de toekomst’

In een wereld waar grenzen steeds verder vervagen en de arbeidsmarkt zich allang niet meer beperkt tot Nederland, wil het Candea College mogelijkheden creëren voor leerlingen om hun internationale competenties te vergroten. We zijn dan ook erg blij met de officiële accreditatie vanuit Erasmus+ waarmee we internationale projecten financieel kunnen ondersteunen.

In de toekomst hopen we jullie te kunnen informeren over de verschillende projecten waar onze leerlingen deel aan nemen. De eerste op de agenda is AMIKEJO, een project voor een aantal leerlingen uit leerjaar 4 BB/KB/MAVO over WW1. Volg ons mee over de grens op de weg naar wereldburgerschap!