Organisatie

Het Candea College valt onder de stichting Quadraam (www.Quadraam.nl ). Onder de stichting Quadraam vallen veertien scholen voor voortgezet onderwijs in de Liemers, Arnhem en Overbetuwe.

De directie
 


 

Van links naar rechts:
Hans Markhorst, opleidingsdirecteur voor de mavo.
Randy Schoop, opleidingsdirecteur voor het vmbo sbb/bb/kb
Debby Kok, opleidingsdirecteur voor de havo en vwo
Léon Lucas, rector

Mentoren

Voor de leerling en de ouder is de mentor het eerste aanspreekpunt.
Overzicht mentoren per opleiding voor 2021-2022

Leerjaarcoördinatoren

Iedere opleiding heeft leerjaarcoördinatoren, waar leerlingen terecht kunnen voor de dagelijkse gang van zaken.

Voor de dakpanklassen (leerjaar 1):
sb/bb: Angelieke Post
bb/kb: Angelieke Post
k/m: Angeliek Post
m/h: Roel Klok
h/v: Josje Wubs

Voor de opleiding vmbo sb/bb/kb zijn dit:
Leerjaar 2: Thijs Nijboer
Leerjaar 3 + 4: Mirjam Pijfers en Tom Hendriks

Voor de opleiding mavo zijn dit:
Leerjaar 2: Roel Klok
Leerjaar 3: Peter Derksen
Leerjaar 4: Robert Koenders

Voor de opleiding havo zijn dit:
Leerjaar 2 + 3: Michiel Kuijpers
Leerjaar 4: Luc Peters
Leerjaar 5: Annelies Boone

Voor de opleiding vwo zijn dit:
Leerjaar 2: Bert Carpaij
Leerjaar 3: Don Voogt
Leerjaar 4, 5 en 6: Liesbeth d’Haens

Decanen
Iedere opleiding heeft eigen decanen:

  •  voor vmbo zijn dit Peter Bloemberg (leerjaar 2), Hanneke Lenferink en Lidija van Genderen (leerjaar 3+4).
  • voor de mavo zijn dit Koen Rutjes (leerjaar 2), Peter Derksen (leerjaar 3) en Robert Koenders (leerjaar 4).
  • voor de havo/vwo zijn dit Jan Hendrik de Jonge en Rosalien Stevens.

De leerlingenadministratie is te bereiken via het mailadres: administratie@candea.nl

Het Candea College is gevestigd op twee locaties:
Het vmbo en mavo + dakpanklas mavo/havo zijn gehuisvest op de Eltensestraat 8, Duiven.
Het havo en vwo zijn gehuisvest op Saturnus 1, Duiven.

Iedere locatie heeft een contactpersoon (= vertrouwenspersoon) voor  leerlingen en personeelsleden. Dit zijn:
voor vmbo sb/bb/kb en mavo: Wendy Arends
voor havo en vwo: Marc Poorter

Iedere locatie heeft een preventiemedewerker: voor de Eltensestraat is dit André Boss, voor de locatie Saturnus is dit Paul Heijneman.

Vacatures/solliciteren
Voor de actuele vacatures kunt u kijken op www.werkenbijquadraam.nl