Organisatie

Het Candea College valt onder de stichting Quadraam (www.Quadraam.nl ). Onder de stichting Quadraam vallen veertien scholen voor voortgezet onderwijs in de Liemers, Arnhem en Overbetuwe.

De directieVan links naar rechts:
Randy Schoop, Sectordirecteur vmbo mavo-kader-(s)basis 
Léon Lucas, rector
Debby Kok, Sectordirecteur havo-vwo
Hans Markhorst, Directeur Bedrijfsvoering

Teamleiders

Tjeerd Dijkstra - onderbouw vmbo-bb/kb
Inez Leijenaar – bovenbouw vmbo-bb/kb
Thijs Nijboer – onderbouw mavo
Mart Bruil – bovenbouw mavo
Josje Wubs – 1-mavo/havo/vwo
Roel Klok – 2 en 3 havo/vwo
Joost Schellekens – bovenbouw havo
Luc Peters – bovenbouw vwo

Overzicht per afdeling schooljaar 2022-2023 
Vmbo sb-bb-kb-mavo
Sectordirecteur R. Schoop 
Dakpanklassen schakel/basis, basis/kader en kader/mavo leerjaar 1 
Teamleider T. Dijkstra 
Coördinator leerlingzaken A.M.H. Post, H.M. Pijfers, T.J. Hendriks 
Decaan P.G.H. Bloemberg 

sb1a R. Slagter
bk1a  A. M. H. Post + I.R.V. de Rooy
bk1b M. Platter 
bk1c H.P. Scholten + J. Gruitroij
b2a M.R. van de Bent 
b2b A. Meuleman 
k2a E. Hansen
k2b M.B.T. de Jong-Freriks
k2c M.A. Hodge-Freriks
k2d A. Dilekçi
k2e P. van Ballegooijen

Bovenbouw vmbo bb/kb 
Teamleider I. Leijenaar 
Coördinator leerlingzaken A.M.H. Post, H.M. Pijfers, T.J. Hendriks 
Decaan P.G.H. Bloemberg 

b3a A. Boersma
b3b N.J.B. Eeuwes + L. van Genderen 
b3c J. Tanis + P.W. Veraart 
b4a P. Cremers
b4b L. van Genderen 
b4c D. Koc
k3a F. Goossen
k3b E. Glänzer
k3c H. Lenferink
k3d S. C. van der Lelie-Tielrooij
k4a J. Schotanus
k4b R. Koornwinder
k4c N. Eeuwes + T. Hendriks
k4d M. van 't Veld-Glänzer

Onderbouw mavo 
Teamleider C.A.M. Nijboer 
Coördinator leerlingzaken K. Rutjes
Decaan R.T.M. Koenders
 

km1a S.W.A. van den Berg 
km1b A.T.M. Holleman + M.N. Meiners
km1c J. Roelofsen + K.J.W. Rutjes
km1d A. Nieuwenhuis + G. Veldkamp
m2a B. Bullée 
m2b S.A. Veldt 
m2c M. van der Heiden 
m2d M. Benter  + R.A.J. van Hagen 

Bovenbouw mavo 
Teamleider M. Bruil 
Coördinator leerlingzaken P. Derksen 
Decaan R.T.M. Koenders 

m3a M. Geromarkakis + L. Heijenk
m3b M.F. van Leijen
m3c T. Beumer
m3d E. Sanders  
m4a P. Brouwer 
m4b M. Paalman 
m4c P. Derksen 
m4d M. Peters 

Opleiding havo/vwo
Sectordirecteur Drs. D.B.J. Kok 
Teamleider J.J. Wubs
Dakpanklassen mavo/havo en havo/vwo leerjaar 1 
Coördinator leerlingzaken E.A. Willemsen 

mh1a J. Tasma + I. van Wissem 
mh1b P. Egging + I. El Moussir
mh1c C. Akasa + M.W. Wiggers 
hv1a D.J.M. Scholten + P. Steg
hv1b E. Borggreve + E.A. Willemsen 
hv1c A.N. Heinen-Doorn + N. Schinner 
hv1d J.M. van Dijk + L. van Kempen – van Bergen

Havo / Vwo leerjaar 2 en 3 
Teamleider R. Klok
Coördinator leerlingzaken M.N.F.J. Kuijpers 
Decaan R.G.M. Stevens, J.H. de Jonge 

h2a S.J.B.M. Reesink 
h2b F.A. Rutten  + P. Otten
h2c D.R. Anthony 
h2d J.G.M. Bernards + T. Hoesté 
h3a B. Anhuth + J.C. van Soest 
h3b Ir. A. van den Berg + S. Erturk
h3c E.G. Krooshof 
h3d M.N.F.J. Kuijpers 
v2a B.J. Carpaij 
v2b L.A. Belde 
v2c S.E.M. Peters
v3a I. Hulshof + K.A. Timmers 
v3b M. de Beijer + P.W. Cobussen 

Bovenbouw havo 
Teamleider J.P. Schellekens 
Coördinator leerlingzaken L. Elizen 
Decaan R.G.M. Stevens, J.H. de Jonge 

h4a B. Nijmeijer + R. Stevens 
h4b R. van den Beemt + B. Schleedoorn 
h4c L.D. Elizen + J. Theloosen
h4d E.C. van Lunteren + A.L.M. Rijkers 
h4e S.G.J. Blankenborg + J. van der Maas
h5lob1 S.Beijen 
h5lob2 M. Bouma
h5lob3 A. Boone
h5lob4 S. Driessen

Bovenbouw vwo 
Teamleider L.J. Peters 
Coördinator leerlingzaken M. P. Poorter
Decaan J.H. de Jonge 

v4lob1 J. van Haeren
v4lob2 B. Krooshof
v4lob3 S. van der Zanden 
v4lob4 J.H. de Jonge 
v5lob1 C. de Morée
v5lob2 M. P. Poorter
v5lob3 J. Vermeulen 
v6lob1 A. Steenbergen
v6lob2 C.J. van Orsouw  
v6lob3 M. Kok 

Organogram

De leerlingenadministratie is te bereiken via het mailadres: administratie@candea.nl

Het Candea College is gevestigd op twee locaties:
Het vmbo en mavo zijn gehuisvest op de Eltensestraat 8 in Duiven.
De dakpanklas mavo/havo en het havo en vwo zijn gehuisvest op de Saturnus 1 in Duiven.

Candea heeft een contactpersoon (= vertrouwenspersoon) voor leerlingen en personeelsleden. Voor locatie Saturnus is dit Marc Poorter en voor locatie Eltensestraat Marieke Ooijman. 

Iedere locatie heeft een preventiemedewerker: voor de Eltensestraat is dit André Boss, voor de locatie Saturnus is dit Paul Heijneman.

Vacatures/solliciteren
Voor de actuele vacatures kunt u kijken op www.werkenbijquadraam.nl