Organisatie

Het Candea College valt onder de stichting Quadraam (www.Quadraam.nl ). Onder de stichting Quadraam vallen veertien scholen voor voortgezet onderwijs in de Liemers, Arnhem en Overbetuwe.

De directieVan links naar rechts:
Randy Schoop, Sectordirecteur vmbo mavo-kader-(s)basis 
Léon Lucas, rector
Debby Kok, Sectordirecteur havo-vwo
Hans Markhorst, Directeur Bedrijfsvoering

Teamleiders

Tjeerd Dijkstra - onderbouw vmbo-bb/kb
Inez Leijenaar – bovenbouw vmbo-bb/kb
Thijs Nijboer – onderbouw mavo
Mart Bruil – bovenbouw mavo
Josje Wubs – 1-mavo/havo/vwo
Christien Agricola – 2 en 3 havo/vwo
Joost Schellekens – bovenbouw havo
Luc Peters – bovenbouw vwo

Overzicht per afdeling schooljaar 2022-2023 
Vmbo sb-bb-kb-mavo
Sectordirecteur R. Schoop 
Dakpanklassen schakel/basis, basis/kader en kader/mavo leerjaar 1 
Teamleider T. Dijkstra 
Coördinator leerlingzaken A.M.H. Post, H.M. Pijfers, T.J. Hendriks 
Decaan P.G.H. Bloemberg 

sb1a R. Slagter
bk1a C.M.M. Berentsen
bk1b M. Platter + N.E.M. van Asch 
bk1c H.P. Scholten
b2a A. M. H. Post + A. Meuleman
b2b M.R. van de Bent 
b2C & k2E E.B. Hansen
k2a P.G.H. Bloemberg
k2b M.B.T. de Jong-Freriks
k2c M.A. Hodge-Freriks
k2d I.R.V. de Rooy

Bovenbouw vmbo bb/kb 
Teamleider I. Leijenaar 
Coördinator leerlingzaken A.M.H. Post, H.M. Pijfers, T.J. Hendriks 
Decaan P.G.H. Bloemberg 

b3a P. Cremers 
b3b P.W. Veraart
b3c M.A.M. Rijnbeek+ L. van Genderen 
b4a H.M. Pijfers
b4b C.J.T. van der Lelie + D. Koc
k3a J.J. Schotanus 
k3b M. van ’t Veld-Glänzer
k3c N.J.B. Eeuwes + T.J. Hendriks 
k3d S. Heusinkveld + R. van Leeuwen
k4a R. Koornwinder 
k4b J.S.A.L. Lenferink 
k4c E. Glanzer
k4d F. Goossen

Onderbouw mavo 
Teamleider C.A.M. Nijboer 
Coördinator leerlingzaken R. Klok 
Decaan R.T.M. Koenders
 

km1a S.W.A. van den Berg + M. Leussink 
km1b A.T.M. Holleman + M.N. Meiners
km1c K.J.W. Rutjes
km1d A. Nieuwenhuis + G. Veldkamp
m2a B. Bullée 
m2b S.A. Veldt 
m2c R. Klok 
m2d M. Benter  + R.A.J. van Hagen 

Bovenbouw mavo 
Teamleider M. Bruil 
Coördinator leerlingzaken P. Derksen 
Decaan R.T.M. Koenders 

m3a P. Brouwer 
m3b J.M.J. van der Linden + E.S. Sanders 
m3c R.T.M. Koenders 
m3d M.J.A. Peters  
m4a M. Geromarkakis 
m4b M.F. van Leijen 
m4c T. Beumer  
m4d P. Derksen 

Opleiding havo/vwo
Sectordirecteur Drs. D.B.J. Kok 
Teamleider J.J. Wubs
Dakpanklassen mavo/havo en havo/vwo leerjaar 1 
Coördinator leerlingzaken E.A. Willemsen 

mh1a I. van Wissem + G.J.P. Wacki
mh1b T.S.L. Lourens + P. Egging
mh1c M.W. Wiggers + O. Westerveld 
mh1d C. Akasa + I. El Moussir
hv1a D.J.M. Scholten + P. Steg
hv1b E.A. Willemsen + E. Borggreve
hv1c A.N. Schinner + N. Heinen-Doorn
hv1d W.J.W. Wijlhuizen + B. Scholten
hv1e J.M. van Dijk + L. van Kempen – van Bergen

Havo / Vwo leerjaar 2 en 3 
Teamleider C.B. Agricola 
Coördinator leerlingzaken M.N.F.J. Kuijpers 
Decaan R.G.M. Stevens, J.H. de Jonge 

h2a S.J.B.M. Reesink 
h2b F.A. Rutten 
h2c D.R. Anthony 
h2d J.G.M. Bernards + T. Hoesté 
h3a J.C. van Soest + B. Anhuth 
h3b Ir. A. van den Berg + S. Erturk
h3c E.G. Krooshof + M.J. Sterk 
h3d M.N.F.J. Kuijpers 
v2a B.J. Carpaij 
v2b L.A. Belde 
v2c S.E.M. Peters + K.A. Timmers 
v3a K. Kuiper 
v3b P.W. Cobussen + M. de Beijer  

Bovenbouw havo 
Teamleider J.P. Schellekens 
Coördinator leerlingzaken J.E.L. Boone 
Decaan R.G.M. Stevens, J.H. de Jonge 

h4a J. Theloosen MEdA  + I. Hoogendonk 
h4b A.L.M. Rijkers + S.G.J. Blankenborg
h4c E.C. van Lunteren 
h4d B. Schleedoorn 
h4e L.D. Elizen
h5a J.E.L. Boone + B. Nijmeijer
h5b Drs. J. van der Maas
h5c S.I. Beijen Msc (Beij) + Drs. R. Cornelissen
h5d S. Driessen + M. Bouma

Bovenbouw vwo 
Teamleider L.J. Peters 
Coördinator leerlingzaken Drs. E.L.J. d’Haens 
Decaan J.H. de Jonge 

v4lob1 D. Voogt 
v4lob2 Drs. S. van der Zanden-Heidemann
v4lob3 B. Krooshof 
v4lob4 J.H. de Jonge 
v5lob1 Drs. A. Steenbergen
v5lob2 R.E.M.J. Huynen
5lob3 Drs. E.L.J. d’Haens 
v5lob4 Drs. M.P.J.C. Kok 
v6lob1 C.J. van Orsouw  
v6lob2 M.P. Poorter 
v6lob3 J.W.F. Vermeulen 
v6lob4 Drs. C.J. de Morée-Jolink 
v6lob5 O.C.W.M. van Driel 

Organogram

De leerlingenadministratie is te bereiken via het mailadres: administratie@candea.nl

Het Candea College is gevestigd op twee locaties:
Het vmbo en mavo zijn gehuisvest op de Eltensestraat 8 in Duiven.
De dakpanklas mavo/havo en het havo en vwo zijn gehuisvest op de Saturnus 1 in Duiven.

Candea heeft een contactpersoon (= vertrouwenspersoon) voor  leerlingen en personeelsleden. Dit is momenteel Marc Poorter. Er wordt voor locatie Eltensestraat een vervanger gezocht. 

Iedere locatie heeft een preventiemedewerker: voor de Eltensestraat is dit André Boss, voor de locatie Saturnus is dit Paul Heijneman.

Vacatures/solliciteren
Voor de actuele vacatures kunt u kijken op www.werkenbijquadraam.nl