Aanmelding en inschrijving

Om je aan te melden op het Candea College, vul je dit aanmeldingsformulier in. Het formulier lever je in bij je juf of meester. De juf of meester levert het aanmeldingformulier samen met het onderwijskundig rapport én het adviesformulier in op het Candea College.

Zodra we jouw aanmeldingsformulier met de bijlagen ontvangen en verwerkt hebben, krijgen je ouders een e-mail en ben je definitief ingeschreven.

Het aanmeldingsformulier voor komend schooljaar dient vóór 21 maart 2021 (let op: dit is een nieuwe datum, was 15 maart) bij ons te zijn. Het ingevulde en ondertekende formulier mag je ook naar ons opsturen of afgeven bij de leerlingenadministratie, locatie Eltensestraat 8.

 

 

 

Aanmelding en inschrijving

Extra ondersteuning
Als een leerling extra ondersteuning nodig heeft, onderzoekt het Candea College of zij die kan bieden. Binnen 6 weken (exclusief vakanties) is duidelijk of wij aan de ondersteuningsbehoefte kunnen voldoen. 
Als het Candea College in de ondersteuningsbehoefte kan voorzien, wordt de leerling definitief ingeschreven.

Als het Candea College niet aan de ondersteuningsbehoeftes kan voldoen, zoekt het Candea College in samenwerking met de basisschool een andere school die dat wel kan. Hiervoor hebben we 4 weken de tijd. In die periode wordt de leerling tijdelijk geplaatst op het Candea College. Als de andere school een school voor Voortgezet Speciaal Onderwijs is, dient het Candea College een toelaatbaarheidsverklaring aan te vragen bij het samenwerkingsverband.

Soms is extra informatie nodig om de ondersteuningsbehoefte van een leerling vast te stellen. In dat geval wordt de periode van 6 weken verlengd met de tijd die nodig is om deze informatie te verstrekken. 

Voor meer informatie over de aanmelding of als u een gesprek aan wilt vragen over de overstap groep 8 naar de eerste klas op het Candea College, kunt u contact opnemen met:

Marenka van Toor: m.vantoor@candea.nl 
Eric Robbers: e.robbers@candea.nl 
telefonisch te bereiken op het nummer van de school: 0316-367800