Contactpersonen PO

Eric Robbers en Marenka van Toor zijn de contactpersonen voor het basisonderwijs en zij zijn de eerste aanspreekpunten. Heeft u vragen over de overgang van groep acht naar het voortgezet onderwijs, wilt u graag meer weten over het Candea College, Eric en Marenka gaan graag met u in gesprek:   
Eric Robbers: e.robbers@candea.nl 
Marenka van Toor: m.vantoor@candea.nl   

Collega’s op het Candea College werken intensief samen met basisscholen. Er vinden gezamenlijke projecten plaats, expertise van collega’s van basisscholen en het Candea College wordt gedeeld en er zijn warme overdrachten. Zo worden alle eerste jaars leerlingen na zes weken door de mentoren besproken met de collega’s van groep acht. Hoe gaat het nu met deze leerlingen? Ook is er een leerlingenraad waar leerlingen uit het basisonderwijs en het Candea College regelmatig met elkaar spreken en hun ervaringen delen. Er vinden vanaf groep zeven gesprekken plaats met ouders, leerkrachten en IB’ ers: Wat hebben leerlingen nodig, wat kan het Candea College bieden en hoe geven professionals uit het basisonderwijs en het Candea College dit samen vorm.

Contactpersonen PO