Keuzebegeleiding

Als leerling maak je heel veel keuzes. Je kiest een leerweg, een profiel of sector, een examenpakket en een vervolgopleiding. Bij het maken van die keuzes krijg je hulp van onder anderen de decanen. Het Candea College heeft twee decanen voor havo-vwo, drie decanen voor vmbo en drie decanen voor mavo (zie helemaal beneden voor de namen, bereikbaarheid en telefoonnummer).

Vmbo en Mavo

De keuzebegeleiding begint in leerjaar 2 met Loopbaan Oriëntatie Begeleiding (LOB). De mentor geeft LOB lessen en maakt hierbij onder meer gebruik van het digitale LOB programma Qompas. Door oefeningen en voorlichtingen worden leerlingen geholpen een profiel te kiezen in het derde leerjaar. De vmbo leerling kiest bij zijn profiel een aantal keuzevakken, de mavo leerling kiest een vakkenpakket. De decanen ondersteunen de mentoren en geven voorlichting in de klassen. In de bovenbouw wordt vooral aandacht besteed aan de keuze voor een vervolgopleiding. Het doel is dat de leerlingen op een geschikte vervolgopleiding terecht komen die aansluit bij interesses en kwaliteiten.

Blokkenschema schooljaar 2021-2022 vmbo
Mavo bovenbouw 2021-2022
Filmje over voorlichting voor vmbo 2 bb/kb 
Filmpje over voorlichting voor mavo 2  
Filmpje over voorlichting vmbo bb/kb leerjaar 3 
 

Havo en Vwo
Op havo en vwo start LOB in leerjaar 3. Dan moet er een profielkeuze gemaakt worden. Tijdens de mentoruren krijgen de leerlingen a.d.h.v. een methode en gesprekken met decaan en mentor, allerlei informatie over de verschillende profielen en vakken. In de bovenbouw verdiepen de leerlingen zich verder in de keuze van een vervolgopleiding. Onder meer door open dagen en meeloopdagen te bezoeken.

Profielkeuzeformulier havo
Profielkeuzeformulier vwo 
Profielkeuzeboekje havo 
Profielkeuzeboekje vwo 
Profielkeuzefilm
Stageovereenkomst Candea College

Je kunt altijd naar een decaan toestappen. Ze hebben eigen ruimten, waar ze in alle rust met je kunnen praten. De decanen beschikken over allerlei informatiemateriaal (folders, video’s, computerprogramma’s) over vervolgopleidingen en beroepen. Ze weten ook wanneer er open dagen en beurzen zijn. Verder zijn er in januari decanenouderavonden.

De decanen