Keuzebegeleiding

Als leerling maak je heel veel keuzes. Je kiest een leerweg, een profiel of sector, een examenpakket en een vervolgopleiding. Bij het maken van die keuzes krijg je hulp van onder anderen de decanen. De decanen ondersteunen de mentoren en geven voorlichting in de klassen. Het doel is dat de leerlingen op een geschikte vervolgopleiding terecht komen die aansluit bij interesses en kwaliteiten. Het Candea College heeft één decaan voor mavo, één decaan voor vmbo en twee decanen voor havo-vwo.

Vmbo en mavo

De keuzebegeleiding begint in leerjaar 2 met Loopbaan Oriëntatie Begeleiding (LOB). De mentor geeft LOB lessen en maakt hierbij onder meer gebruik van het digitale LOB programma Qompas. Door oefeningen en voorlichtingen worden leerlingen geholpen een profiel te kiezen in het derde leerjaar. De vmbo leerling kiest bij zijn profiel een aantal keuzevakken, de mavo leerling kiest een vakkenpakket. Klas 3 mavo zal zich voornamelijk gaan oriënteren dit schooljaar. Klas 4 zal al dieper graven en uiteindelijk tot een definitieve keuze mogen komen welke opleiding volgend schooljaar gevolgd gaat worden. Let op: Leerlingen uit klas 4 moeten zich vóór 1 april 2024 aanmelden bij een vervolgopleiding.

Bovenbouw vmbo bb/kb - Profielen, modules & keuzevakken:
Blokkenschema

Keuzevakkengids bb/kb leerjaar 2:
Keuzevakkengids

Profielkeuzeformulier:
Profielkeuzeformulier mavo

  • Video voorlichting mavo 2:
  • Video voorlichting mavo 3:
     
  • Video voorlichting mavo 4:

Graag delen we met u de open dagen kalender voor de scholen in de regio Arnhem en regio Doetinchem.
Open_Dagen_Kalender_schooljaar_2023-2024.pdf

Op KiesMBO vind je alle open dagen van alle mbo-scholen overzichtelijk bij elkaar op https://www.kiesmbo.nl/open-dagen. Aanmelden is vóór 1 april dit jaar, dus ga nog snel kijken op de scholen!

Havo en vwo
Op havo en vwo start LOB in leerjaar 3. Dan moet er een profielkeuze gemaakt worden. Tijdens de mentoruren krijgen de leerlingen a.d.h.v. een methode en gesprekken met decaan en mentor, allerlei informatie over de verschillende profielen en vakken. In de bovenbouw verdiepen de leerlingen zich verder in de keuze van een vervolgopleiding. Onder meer door open dagen en meeloopdagen te bezoeken.

Profielkeuzeformulier havo
Profielkeuzeformulier vwo

Je kunt altijd naar een decaan toestappen. Ze hebben eigen ruimten, waar ze in alle rust met je kunnen praten. De decanen beschikken over allerlei informatiemateriaal (folders, video’s, computerprogramma’s) over vervolgopleidingen en beroepen. Ze weten ook wanneer er open dagen en beurzen zijn. Verder zijn er in januari decanenouderavonden.

Bekijk hier alle studiekeuze activiteiten van de hogescholen die dit najaar op de kalender staan: Overzicht studiekeuze activiteiten najaar 2023

De decanen