Ondersteuningsteam

Het ondersteuningsteam

Soms hebben leerlingen tijdelijk extra steun nodig op school. Dit kan zijn op het gebied van leren en/of op sociaal-emotioneel gebied. Samen met de leerling en alle betrokken streven we naar het oplossen of verminderen van problemen die het schoolse functioneren beïnvloeden.
Ons team bestaat uit (ortho)pedagogen, een remedial teacher, een trajectgroep-begeleider en stagiaires.

Orthopedagogische begeleiding
Het Candea College beschikt over meerdere (ortho)pedagogen en een aantal stagiaires van een (ortho)pedagogische opleiding. Zij zijn er voor leerlingen die vast dreigen te lopen vanwege sociaal-emotionele problemen. De (ortho)pedagoog onderzoekt samen met leerling, mentor en ouder(s)/verzorger(s) wat er moet gebeuren om de situatie te verbeteren. Vervolgens wordt in overleg een plan opgesteld. Begeleiding bestaat meestal uit individuele gesprekken tussen leerling en (ortho)pedagoog. Soms moet er begeleiding buiten school worden gezocht. De (ortho)pedagoog kan daarbij adviseren en doorverwijzen.

Remedial Teaching
Leerlingen met een leerprobleem kunnen in aanmerking komen voor remedial teaching (RT). Vaak is er sprake van een tijdelijk probleem, soms gaat het om een langdurig probleem of een stoornis, bijvoorbeeld dyslexie, aandachtstekortstoornis of een stoornis in het autistisch spectrum. RT houdt in dat de leerstof wordt aangeboden op een manier die aansluit bij de mogelijkheden van de leerling. Het kan gaan om verschillende vaardigheden zoals begrijpend lezen, technisch lezen, uitbreiding woordenschat, samenvattingen maken, mindmappen, spelling en grammatica, wiskunde, rekenen of het plannen van het schoolwerk. Kortom: het gaat vooral om “leren leren”.

Aanmeldprocedure bij het ondersteuningsteam
Een aanmelding voor orthopedagogische begeleiding, remedial teaching, trajectgroep of een training verloopt via de mentor. Hierbij worden de volgende stappen doorlopen:
*Mentor, leerling en/of ouder(s)/verzorger(s) constateren een probleem dat onvoldoende binnen de klas en/of thuis kan worden aangepakt. Er wordt vervolgens advies gevraagd aan het ondersteuningsteam.
*Het ondersteuningsteam brengt advies uit. Advies kan betrekking hebben op bijvoorbeeld begeleiding op school (klas, mentor, maatwerk, trajectklas, RT, orthopedagogiek, leerplichtambtenaar, schoolarts) of begeleiding buiten school.

Q-highschool trajecten
Ook staat de sociaal emotionele ontwikkeling van de leerlingen centraal bij de Q-highschool. 
Afgeknapt op dit vak: Eigenlijk gaat het met de leerling wel lekker op school. Niet alle vakken zijn even leuk natuurlijk. Maar je begrijpt de stof én de lessen zijn gezellig! Maar net dat ene vak. Bah, iedere keer is het weer een enorme kluif om huiswerk te maken, de toetsen voor te bereiden en überhaupt de kracht te vinden om de les te volgen. Voor de leerlingen die echt afgeknapt zijn op een vak is dit 5-weekse traject ontwikkeld. Het is geen bijles maar je vindt door te ervaren (weer) plezier in het vak. Je wordt begeleid door een wegwijzer én professionele coach. Door het jaar heen worden diverse trajecten gekoppeld aan een vak aangeboden. Bekijk hier de actuele trajecten >>> https://q-highschool.nl/afgeknapt-op-dit-vak/