Dyslexiebeleid

Leerlingen met dyslexie kunnen gebruik maken van extra voorzieningen. Voorbeelden hiervan zijn dyslexiecoaching, extra tijd bij toetsen en een aangepaste beoordeling van spellingtoetsen in de eerste leerjaren. Indien gewenst kunnen leerlingen met dyslexie tijdens toetsen en examens ook gebruik maken van voorleessoftware en/of een tekstverwerker (typen op een laptop). Bij ernstige enkelvoudige problematiek op het gebied van technisch lezen (dus zonder dat er sprake is van bijkomende problematiek) kan er tot en met leerjaar 2 op school een dyslexieonderzoek worden afgenomen, indien hier aanleiding toe is. Ouder(s)/verzorger(s) dragen financieel bij aan eventueel dyslexieonderzoek.

Zie onderstaand bestand voor meer informatie over het dyslexiebeleid van het Candea College: Dyslexiebeleid