Passend onderwijs

Trajectgroep
Er wordt een beroep gedaan op de trajectgroep als er intensieve individuele ondersteuning nodig is.
Leerlingen met gedragsproblemen en/of sociaal-emotionele problemen kunnen op afgesproken momenten onderwijs volgen in de trajectgroep. De trajectgroep is in een vast lokaal (op de locatie Eltensestraat) met een vaste begeleider. De trajectgroep is geopend op maandag t/m donderdag: folder over de trajectgroep

Samenwerkingsverband  
Om passend onderwijs te verzorgen voor alle leerlingen uit de regio werkt het Candea College samen in het Samenwerkingsverband V(S)O 25.06. De website heet Samenwerkingsverband De Verbinding. Alle informatie vindt u op deze website: www.swvdeverbinding.nl