Schoolmaatschappelijk werk

Het Centrum voor Jeugd en Gezin
Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) is een samenwerkingsverband van organisaties gericht op ondersteuning bij opgroeien en opvoeden. Het CJG wil op een laagdrempelige manier beschikbaar zijn voor kinderen, jongeren, ouders en beroepskrachten. Het CJG wil aansluiten bij wat er leeft onder jongeren en ouders en initiatieven ondersteunen.

Op het Candea College zal regelmatig Ayse Bilici, maatschappelijk werker van de Stichting Thuiszorg Maatschappelijk Werk Rivierenland (STMR) aanwezig zijn. Ayse staat open voor contact met alle jongeren en ouders en is tevens vraagbaak voor medewerkers van het Candea College. Ayse is aanwezig op de locatie Eltensestraat in kamer 002. Op de dagen dat zij aanwezig is, kun je bij haar binnenlopen. Ayse is ook bereikbaar via whatsapp: 06-10893730 of via e-mail: abilici@stmr.nl 

Vanwege de corona is er op dit moment geen live bezoekuur.

Leerlingen kunnen  bij Ayse terecht:

  • Met vragen over bijvoorbeeld vriendschappen, ruzie met je ouders, pesten, je down voelen, middelengebruik en schulden
  • Met ideeën voor het organiseren van activiteiten in de gemeente Duiven voor en door jongeren.

Ouders kunnen bij Ayse terecht:

  • Met vragen over regels en grenzen, mediagebruik, middelengebruik en huiswerk
  • Met vragen over gezinsomstandigheden zoals relatieproblemen en financiële zorgen
  • Met ideeën voor het organiseren van activiteiten in de gemeente Duiven voor en door ouders

Contact
Indien u contact wenst op een andere locatie of een ander tijdstip dan kunt u contact opnemen met het Centrum voor Jeugd en Gezin via telefoonnummer 0900-2791111 of stuur een e-mail naar cjg@duiven.nl .
Kijk voor meer informatie over CJG Duiven op www.duiven.nl/opvoedadvies .

Informatie
Voor betrouwbare, onafhankelijke informatie over opvoeden en opgroeien, kunt terecht op de website van Stichting Opvoeden: www.opvoeden.nl