Olympiades

Op het Candea College krijg je de gelegenheid om mee te doen aan Olympiades of wedstrijden op het gebied van de natuurwetenschappen. Denk aan de vakken biologie, wiskunde, natuurkunde en scheikunde.

Voor de onderbouw is er de IJSO (International Junior Science Olympiad) en voor de bovenbouw is er de EUSO (European Union Science Olympiad). Voor de EUSO ga je met een team van drie personen naar een universiteit of hogeschool om gedurende één dag vooral practica te doen in de genoemde vakgebieden en neem je het op tegen teams van andere scholen. Het winnende team trekt Europa in……. 

Wiskundewedstrijden
In verschillende leerjaren kun je meedoen aan wiskundewedstrijden. Zo kun je ervaren dat wiskunde heel leuk en uitdagend kan zijn voor iedereen op zijn eigen niveau. Zo doen we in klas 1 en 2 elk jaar mee aan de kangoeroewedstrijd en kun je in klas 3 t/m 5 vwo meedoen aan de wiskunde olympiade. Ook proberen we elk jaar met een paar leerlingen uit vwo 4, 5 en 6 naar de wiskundewedstrijd in Nijmegen te gaan.