Klas MH1B brengt bezoek aan archeologische vindlocatie Kollenburg

Klas MH1B brengt bezoek aan archeologische vindlocatie Kollenburg

17 mei 2019

Op dit moment vinden voor het project ViA15 de laatste archeologische werkzaamheden plaats. Recent zijn daar sporen van een nederzetting uit de Midden-Romeinse tijd gevonden. Het is de archeologen gelukt om de locaties van de Romeinse woningen te traceren. Daarnaast zijn er ook gebruiksvoorwerpen zoals aarde- en glaswerk en munten gevonden. De archeologen spreken dan ook van een ‘rijke’ vindlocatie.

Klas MH1B is uitgenodigd om een kijkje te komen nemen. De archeologen hebben de leerlingen laten zien hoe zij te werk gaan bij de opgraving, hebben het archeologische verhaal van locatie Kollenburg verteld en welke voorwerpen gevonden zijn. Ook staat een bezoek aan de laatste opgravingen in het veld op het programma.    

 


< overzicht nieuws