Brugklas

Het Candea College werkt met heterogene klassen in leerjaar 1 van alle leerwegen. Vijf instroomkeuzes die samenhangen met het advies van de basisschool (welke homogeen of heterogeen kan zijn), te weten: sbb - bb/kb - kb/mavo - mavo/havo - havo/vwo.

We hebben positieve ervaringen met de dakpanklassen. In ons voedingsgebied ontstond een vraag naar heterogene klassen zowel bij ouders alsook bij de basisscholen. De overheid stimuleert sinds kort ook het aanbod van heterogene klassen in de strijd tegen kansenongelijkheid. Ook het idee dat een kind niet stopt met groeien en het feit dat de overstap vanuit groep 8 tijd en energie kost, is een reden voor heterogene klassen. Tot slot kunnen we met deze manier van klassenorganisatie meer recht doen aan de verschillen tussen leerlingen en het ontwikkeling van talenten (visie). 

Het schooljaar van de brugklas is verdeeld in vier periodes. In de eerste periode volgen de leerlingen van de verschillende dakpanklassen alle vakken op het basisniveau van hun leerweg. Na periode 1 geven we de lessen Nederlands, wiskunde een Engels op het niveau dat het best bij de leerling past (bijv. een kb/mavo leerling volgt Engels op mavo-niveau). Elke periode mag de leerling zijn/haar keuze herzien.