Maatwerk

Naast de lessen die verplicht zijn voor iedereen is er elke dag ruimte om zelf keuzes te maken. Dit noemen we maatwerk. Maatwerk is er elke dag. Je kiest per periode zelf welk maatwerk je nodig hebt of leuk vindt. Intekenen gaat via je device. Je mentor kijkt van een afstandje mee hoe het kiezen verloopt en of je verstandige keuzes maakt. Er zijn verschillende soorten maatwerk: ondersteuning, verdieping/verrijking, zelfstudie en maatwerk in overleg. Daarnaast is er schoolbreed maatwerk.

*Ondersteuning kies je als je extra hulp wilt voor een vak, bijvoorbeeld wiskunde, Engels, of biologie.
*Verdieping of verrijking kies je, omdat je ergens goed in bent of omdat je het interessant vindt. Je kunt bijvoorbeeld denken aan jong ondernemen, fotografie, koken of de klassieke oudheid.
*Zelfstudie betekent dat je ervoor kiest om zelfstandig te studeren.
*Dan is er nog maatwerk in overleg. Bijvoorbeeld voor als je ondersteuning nodig hebt met plannen, bij dyslexie of dyscalculie, of wanneer je een eigen project wilt doen.
*Op woensdagmiddag is er schoolbreed maatwerk. Dan zit je in een groep met leerlingen uit andere klassen en opleidingen. Eigenlijk net als op de basisschool, buiten school en in de rest van je leven. Je kunt dan bijv. deelnemen aan koken, dansen, grime, fotografie, ehbo enz. enz.

In maatwerk maak je je eigen keuzes. Wel verplicht is dat je één keer per week iets kiest waar je goed in bent. Alléén gaan voor ondersteuning mag niet, omdat we ons niet kunnen voorstellen dat je geen talenten hebt. Leerlingen die nergens goed in zijn, hebben wij nog nooit gezien.

Artikel in de media 'Leraar 24' over maatwerk op het Candea: 
https://www.leraar24.nl/2626188/meer-maatwerk-door-minder-les/