MAVO

Mavo staat voor ‘middelbaar algemeen voortgezet onderwijs’.
De mavo is een brede opleiding met een groot aantal algemeen vormende vakken. De vakinhoud is het belangrijkst, maar er is ook veel aandacht voor vaardigheden zoals zelfstandig werken, samenwerken en plannen. De lesstof wordt op allerlei manieren aangeboden. Waar mogelijk werken we met concrete voorbeelden, simulaties en stages.

Onderbouw

Iedere leerling zit in een mentorklas en volgt daar reguliere vakken als Nederlands, rekenen, geschiedenis, Frans, Duits, Engels, sport en kunstvakken.  Alle leerlingen maken in het eerste jaar kennis met extra sport, extra kunst/cultuur en met extra techniek (onderzoek en ontwerpen).
In het tweede jaar kies je voor een van deze talentgebieden. Voor leerlingen die naar de havo willen en daar het vak o&o kiezen, is technniek een voorwaarde.

Bovenbouw

Ook de bovenbouw biedt volop keuzemogelijkheden. Je kunt sport kiezen als examenvak (dat heet LO2). Je krijgt dan twee uur extra sport en je loopt bijvoorbeeld stage bij sportclubs. Met het CIOS hebben we afgesproken dat onze LO2’ers zonder loting worden toegelaten én vrijstellingen krijgen.
Waarom moet je LO2 kiezen?
Leerlingen van de kunst & cultuurstroom kunnen in handvaardigheid en muziek examen doen. Je kunt ook kiezen voor het vak dienstverlening & producten (dvpr).  Wat houdt Dienstverlening en Producten in? Hierbij werk je aan beroepsvaardigheden. Je maakt bijvoorbeeld een multimediaal product, of organiseert een activiteit voor een echte opdrachtgever. Er zijn nog meer keuzes, zoals robotica, ondernemen en ehbo.