VMBO BB/KB

Vmbo betekent ‘voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs’.
Het Candea College heeft twee vmbo-leerwegen: de basisberoepsgerichte leerweg (bb) en de kaderberoepsgerichte leerweg (kb). Beide leerwegen hebben een onderbouw van twee jaar en een bovenbouw van eveneens twee jaar. Bb- en kb-leerlingen zijn meestal praktisch ingesteld. Het belangrijkste verschil tussen deze leerwegen is dat in de kb- leerweg het niveau en tempo hoger liggen in vergelijking met de bb- leerweg. 

Het Candea College heeft binnen de bb- leerweg een speciale leerroute, een schakelroute in de eerste twee jaren van de bb- leerweg op weg naar het derde leerjaar van de definitieve bb- leerweg. Het doel is dat leerlingen na leerjaar 2 overstappen naar de bb-bovenbouw. Om dat te bereiken, zijn de klassen vaak wat kleiner en is er extra ondersteuning, vooral gericht op de sociaal emotionele ontwikkeling (begrijpend) lezen en rekenen.

Onderbouw

In de brugklas geven we de lessen Nederlands, wiskunde een Engels op het niveau dat het best bij je past. Daarnaast zijn vaardigheden erg belangrijk. Je leert bijvoorbeeld hoe je zelfstandig opdrachten moet uitvoeren en hoe je moet samenwerken. Naast reguliere instructielessen  brengen leerlingen een deel van hun leertijd door in praktische leeromgevingen waar vooral gewerkt wordt aan betekenisvol leren.

Bovenbouw

In de bovenbouw kun je kiezen uit drie profielen met ieder vijf verplichte modules. Daarnaast zijn er in totaal dertien keuzemodules. Deze profielen zijn ‘Economie & Ondernemen’; ‘Media, Vormgeving & ICT’ en ‘Zorg & Welzijn’. Kijk hier naar: welke profielen kun je kiezen bij vmbo bovenbouw
Je kiest dus één profiel met daarin vijf verplichte onderdelen en drie keuzemodules die ook uit een ander profiel mogen komen. De verplichte onderdelen en keuzemodules vullen twaalf uur op het rooster. Je hebt les in gemengde groepen die bestaan uit leerlingen van leerjaar 3 en 4 uit zowel de bb- als de kb-leerwegen. De lessen worden gegeven in praktische betekenisvolle leeromgevingen met veel aandacht voor zelfstandig en samenwerkend leren. Verder staan er standaard vakken zoals Nederlands, Engels, wiskunde, maatschappijleer en bewegingsonderwijs op het rooster en vakken die bij het gekozen profiel horen: bij Zorg & Welzijn hoort biologie; bij Economie & Ondernemen hoort economie en bij Media, Vorgmgeving en ICT hoort natuurkunde.