VWO

De vwo-leerweg op het Candea College kent drie richtingen: atheneum, gymnasium en technasium. Bovendien is een combinatie van gymnasium en technasium mogelijk. Voor iedere leerling is er dus precies het goede onderwijsaanbod. Vwo is de afkorting van ‘voorbereidend wetenschappelijk onderwijs’: met een vwo-diploma kun je dan ook naar de universiteit.

Zowel de onderbouw als de bovenbouw van het vwo duurt drie jaar. In de brugklas maken leerlingen kennis met het gymnasium en technasium. Daardoor kun je aan het einde van de brugklas een goede keuze maken.

Het atheneum biedt het reguliere vwo-programma. Je wordt voorbereid op universitair onderwijs. De lessen zijn uitdagend en stimuleren je om zelf oplossingen voor vraagstukken te vinden. Een actieve en onderzoekende studiehouding is dan ook onontbeerlijk.
Het gymnasium is populair bij leerlingen met belangstelling voor talen. Bij het gymnasium horen in de onderbouw de vakken Latijn, antieke culuur en Grieks. In de bovenbouw krijg je Latijnse taal en cultuur.  Je leert veel over de taal- en letterkunde en over de antieke cultuur en geschiedenis. Daarnaast wordt aandacht besteed aan de invloed op de latere kunst en cultuur en aan raakvlakken met de huidige maatschappij. Als je voor het eindexamen slaagt, krijg je een volwaardig gymnasiumdiploma.
Het technasium is één van de belangrijkste onderwijsvernieuwingen van de laatste jaren. Het is bedoeld voor leerlingen die het leuk vinden om een probleem te onderzoeken en er een oplossing voor te bedenken. Je bent op een praktische manier bezig met techniek en technologie. De kern van het technasium is het vak ‘onderzoeken en ontwerpen’. Er wordt samengewerkt met bedrijven, zodat werkstukken een directe relatie hebben met de praktijk en de leerlingen een goed beeld krijgen van technische beroepen. Een deel van het werk wordt op school gedaan in het technasiumlokaal, maar je gaat ook op pad.
Leerlingen die wel wat uitdaging kunnen gebruiken en een brede belangstelling hebben, kunnen het gymnasium en het technasium combineren: zij volgen de combi.  Kijk hier wat je leert op het technasium

Aan het einde van leerjaar 3 kies je een profiel voor in de bovenbouw. Er zijn vier profielen: cultuur en maatschappij; economie en maatschappij; natuur en gezondheid en natuur en techniek. Technasium-leerlingen kiezen natuur en techniek of natuur en gezondheid. Gymnasiasten kunnen elk profiel volgen, maar ze moeten in ieder geval Latijn in hun vakkenpakket opnemen. De profielkeuze is een eerste stap op weg naar de keuze van een vervolgopleiding.
Kenmerkend voor de bovenbouw zijn de verschillende werkvormen: klassikale lessen, instructielessen met zelfstudie en werken in projectgroepen. Het Candea College beschikt over alle benodigde voorzieningen voor deze werkvormen. Verder werk je met studiewijzers en weekplanners, waarin precies staat wanneer je welke leerstof en opdrachten af moet hebben. Daarbij maak je gebruik van een digitale leeromgeving. Het vakkenpakket in de bovenbouw kent een gemeenschappelijk deel (Nederlands, Engels, maatschappijleer etc.), een profieldeel (afhankelijk van het gekozen profiel) en een vrij deel. In het vrije deel kun je bijvoorbeeld management & organisatie, Spaans of informatica kiezen. De toetsen in 5-vwo tellen al mee voor het eindexamen.

Als vwo’er heb je drie belangrijke keuzemomenten: na de brugklas kies je voor atheneum, gymnasium, technasium of voor een combinatie van technasium en gymnasium. Aan het einde van leerjaar 3 kies je een profiel voor in de bovenbouw en in leerjaar 6 kies je een vervolgopleiding. Hoewel je vooral zelf moet ontdekken waar je interesses en capaciteiten liggen, krijg je ondersteuning van je mentor en natuurlijk de decanen. Op het programma staan onder andere een beroepenmarkt op school, stages bij bedrijven en open dagen van vervolgopleidingen.
In de bovenbouw heb je bovendien het vak ‘lob’ (loopbaanoriëntatie en -begeleiding). In 4-vwo zijn er excursies naar de Wageningen University en de Radboud Universiteit Nijmegen. Ook komen oud-leerlingen op school vertellen over ‘het leven na het Candea College’.