Aanvraag verzuim

  • Ziekte moet voor 8.30 uur gemeld worden via telefoonnummer 0316-367800.
  • De school wil van de ouders van vmbo en mavo een schriftelijk bericht waarin staat op welke dag(-en) verzuimd is. U dient daarvoor de absentiebrief (klik hier voor de absentiebrief mavo, de absentiebrief vmbo) te gebruiken. Deze geldt ook voor het aanvragen van verlof voor bijzondere omstandigheden.
  • Voor de leerlingen van havo en vwo is de absentiebrief af te halen bij de leerjaarcoördinator. Deze brief is alleen nodig voor het aanvragen van verlof voor bijzondere omstandigheden, niet voor ziek zijn (de docent logt alle leerlingen bij aanvang les in, waardoor de ziekmelding automatisch wordt stopgezet). 
  • Verlof wordt altijd aangevraagd bij de leerjaarcoördinator.
  • Als je je op school niet goed voelt en je wil naar huis, meld je je bij de leerjaarcoördinator. Die waarschuwt eventueel je ouders.
  • Als je om een andere reden één of meer lessen niet kan volgen, neem je vooraf contact op met de leerjaarcoördinator. Bij huisarts-, tandarts- of ziekenhuisbezoek lever je uiterlijk een dag van tevoren een door je ouders ondertekende absentiebrief in bij de helpdesk (vmbo bb/kb) of helpdesk/studieruimte E124 (mavo).
  • Verlof om deel te nemen aan een vereniging (bijv. bij de kermis) wordt verleend voor één dag. Er moet dan een verzoek van een vereniging overlegd worden en ouders moeten akkoord gaan.  Dus ook bij meerdaagse activiteiten, er wordt verlof verleend voor één dag.

Klik hier voor het verzuimprotocol