Informatie

Algemene informatie Candea College
Presentatie over het Candea

Informatie met betrekking tot instroom
Op dit moment geldt een beperking aan toelating in hogere leerjaren havo. Een aantal clustergroepen in havo 4 en havo 5 zitten vol, waardoor in deze leerjaren leerlingen niet meer met elke vakkenpakket toegelaten kunnen worden.